TORNEM AL FUTBOL

2 septiembre, 20200

Benvolguts/des mares, pares ,jugadors, entrenadors i membres dels cossos tècnics de cada equip.
Com tots sabeu, pel motiu del COVID – 19, estem vivint una situació on hem hagut de canviar moltes coses
a les nostres vides tant a l’àmbit laboral, personal o social on, malauradament, moltes persones han patit
molt a prop els efectes i les conseqüències d’aquesta pandèmia.

Des del C.F. Can Vidalet volem, abans de tots, donar-vos el nostre total recolzament i animar-vos a
continuar lluitant, entre tots aconseguirem guanyar aquest partit.

Ara, i després de molt de temps sense cap mena d’activitat, al C.F. Can Vidalet tornem al futbol i volem
comunicar-vos que aquests retorn serà una mica diferent a com hem fet fins ara a cada temporada.

Per a minimitzar els riscos i sempre tenim en compte com a primer objectiu salvaguardar la seguretat dels
nostres jugadors, el C.F. Can Vidalet ha creat un protocol d’obligat compliment amb la finalitat de prendre
mesures per tal de que la tornada aquesta activitat es pugui fer amb un màxim de garanties, per això, creiem
que és important llegir-lo i tenir-lo molt present.

PROTOCOL TORNADA AL FUTBOL
 La tornada als entrenaments es farà en tres dates diferents depenent de cada categoria.
La vuelta a los entrenamientos se hará en tres fechas diferentes dependiendo de cada categoría.

 Els dies d’entrenament, els jugadors hauran de dirigir-se a la porta d’accés que tingui assignada 10
minuts abans de l’entrenament i que li serà comunicat pel seu entrenador.
Los días de entreno, los jugadores deberán de dirigirse a la Puerta de acceso que tenga asignada 10 minutos antes
del entreno y que le será comunicada por su entrenador.

 A tots els jugadors se li farà la prova de temperatura corporal i hauran de venir canviats des de casa
amb la mascareta posada i amb una ampolla d’aigua que no podrà compartir.
A todos los jugadores se les tomará la temperatura corporal y deberán venir cambiados desde casa con la
mascarilla puesta y una botella de agua que no podrán compartir.

 Els jugadors estan obligats en tot moment a seguir les indicacions dels seus entrenadors.
Los jugadores están obligados en todo momento a seguir las indicaciones de sus entrenadores.

 A tots els jugadors, prèvia inscripció, se li lliurarà la samarreta oficial del club pels partits i que hauran de portar quan el seu equip jugui.
A todos los jugadores, previa inscripción, se le hará entrega de la camiseta oficial del club y que deberán llevar
cuando su equipo juegue.

 Els acompanyants dels jugadors podran i hauran d’estar obligatòriament a les grades amb mascareta
i mantenint la distància de seguretat sanitària i recolliran als nens fora de les instal·lacions, a la
mateixa porta per on han entrat.
Los acompañantes de los jugadores podrán y deberán estar obligatoriamente en las grades, con mascarilla y
manteniendo la distancia de Seguridad sanitaria y recogerán a los niños fuera de las instalaciones, por la misma
puerta por donde han entrado.

 Tots els jugadors hauran de portar signada la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT que s’adjunta al
present escrit.
Todos los jugadores deberán traer firmada la DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD que se adjunta al presente
escrito.

 Qualsevol incompliment d’aquest protocol serà motiu per a que el jugador no pugui practicar aquesta
activitat.
Cualquier incumplimiento de este protocolo será motivo para que el jugador no pueda practicar esta actividad.

El protocol complet s’enviarà als grups de pares i mares i es podrà veure penjat a les nostres
instal·lacions .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

SOBRE NOSOTROS

Escudo_cuadrado200x200

Web Oficial del CF Can Vidalet, Fundado en Esplugues de Llobregat en 1966 por Manuel Juan Magdaleno de Heras.

PUBLICACIONES RECIENTES